05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tez Düzenleme Merkezi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tez Düzenleme Merkezi

Tez, yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin bilimsel araştırmalarını ve sonuçlarını akademik bir şekilde sunabilmeleri için hazırladıkları önemli bir akademik çalışmadır. Bu tezler, öğrencilerin bilimsel yetkinliklerini ve uzmanlıklarını göstermelerine yardımcı olur. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tez hazırlama sürecini düzenlemek ve standartları belirlemek amacıyla bir Tez Yazım Kılavuzu yayınlamıştır.

Kapak: Tezin kapak bölümü, tezin en önemli kısımlarından biridir ve genellikle resmi bir görünüme sahip olmalıdır. Kapakta tezin başlığı, yazarın adı, danışmanın adı ve ünvanı, tez türü (yüksek lisans veya doktora), tez hazırlama tarihi gibi bilgiler yer alır. ATÜ Tez Yazım Kılavuzu’na göre kapak düzenlenirken, belirli yazı tipi, punto boyutu ve yerleştirme kurallarına uyulmalıdır.

İçindekiler: Tezin içindekiler bölümü, tezde yer alan bölümlerin ve alt başlıkların bir listesini sunar. Bu bölümde tezin yapısını ve içeriğini anlamak kolaylaşır. İçindekiler, tezdeki bölümler ve sayfa numaraları ile birlikte düzenlenir.

Tablo ve Şekil Listesi: Tablo ve şekil listesi, tezde kullanılan tablo ve şekillerin sayfa numaraları ile birlikte sunulduğu bir listedir. Tablolar, verilerin düzenlenmesini ve sunumunu kolaylaştırırken, şekiller grafiksel bilgi sunumunu sağlar. ATÜ Tez Yazım Kılavuzu’na göre, tablo ve şekil listesi, tezin içindekilerine benzer bir şekilde düzenlenir.

Sayfa Numarası ve Sayfa Köşe Ayarları: Tezin sayfa numarası ve sayfa köşe ayarları da kılavuzda belirtilen standartlara uygun olarak düzenlenmelidir. Genellikle tezin ana metni, önsöz ve özet sayfaları için farklı numaralandırma yapılır. Sayfa köşe ayarları, belirli kenar boşlukları ve çift taraflı düzen gibi belirli kurallara göre yapılandırılır.

Tez Yapısının Ayarlanması: Tez, genellikle giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç olmak üzere belirli bölümlerden oluşur. ATÜ Tez Yazım Kılavuzu’na göre, tezin yapısı ve bölüm düzeni bu standartlara uygun olarak ayarlanmalıdır. Her bölüm, konunun açık ve düzenli bir şekilde anlatılmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Kaynakça Sayfasının Düzenlenmesi: Tezde kullanılan tüm kaynaklar, alıntılar ve referanslar kaynakça bölümünde listelenir. Bu bölümde kullanılan kaynakların yazar adı, eser adı, yayın tarihi, yayın evi gibi bilgileri yer alır. ATÜ Tez Yazım Kılavuzu’na göre, kaynakça sayfası belirli bir düzen ve alıntı tarzına göre düzenlenir (APA, MLA, Chicago vb.).

ATÜ Tez Yazım Kılavuzu, tez yazım sürecinde öğrencilere rehberlik etmek ve tezlerin akademik kalite standartlarını sağlamak için hazırlanmıştır. Bu kılavuz, tez hazırlayan öğrencilere ve akademisyenlere yönelik önemli bir referans kaynağıdır.

Özetle, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu, tezlerin düzenlenmesi ve standartlara uygun bir şekilde hazırlanması için gereken adımları ve yönergeleri içerir. Bu kılavuza uygun olarak düzenlenen tezler, bilimsel araştırmaların etkili bir şekilde sunulmasına ve akademik başarıya katkı sağlar.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara