05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun amacı, öğrencilere tez yazım sürecinde rehberlik etmek, akademik yazım kurallarını öğretmek ve bilimsel araştırma etiğine vurgu yapmaktır. Bu kılavuz, lisansüstü öğrencilerine tez çalışmalarını düzenlerken izlemeleri gereken belirli kuralları ve adımları sunar. Bu sayede öğrencilerin tez çalışmaları daha düzenli, tutarlı ve bilimsel açıdan güvenilir olur.

Tez Yazım Kılavuzunun Amacı

Yazım Kuralları ve Format

Tez yazım kılavuzu, öğrencilere tezlerini belirli bir formata uygun olarak nasıl yazacaklarını öğretir. Başlık, içindekiler, önsöz, giriş, yöntem, sonuçlar, tartışma ve kaynakça gibi bölümlerin nasıl düzenleneceği ve hangi sırayla yer alması gerektiği açıklanır.

Akademik Dil ve Stil

Kılavuz, öğrencilere tezlerini akademik bir dil ve stilde nasıl yazacaklarını gösterir. Düzgün cümle yapıları, uygun terimlerin kullanımı ve yalın, anlaşılır bir dilin tercih edilmesi üzerinde durulur.

Kaynak Gösterme ve Referanslama

Akademik yazıda başka kaynaklardan yapılan alıntıların ve bilgilerin doğru bir şekilde nasıl atıfta bulunulacağı, kaynakça düzenlemesi ve intihal konusunda bilgilendirme yapılır.

Araştırma Etiği ve Sorumluluk

Tez yazım kılavuzu, öğrencilere bilimsel araştırma etiği konusunda rehberlik eder. Araştırmada kullanılan verilerin, bulguların ve kaynakların nasıl dürüstçe sunulması gerektiği vurgulanır.

Sunum ve Baskı

Tezin final versiyonunu nasıl düzenleyip yazdıracakları, yazdırdıktan sonra nasıl sunacakları hakkında bilgi verir.

İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun bu temel amacı ve içeriği üzerinde ayrıntılı bir açıklama yapılabilir. Kılavuzun öğrencilere sağladığı faydalar, doğru tez yazımının önemi ve bilimsel araştırma etiğinin vurgulanması gibi konular da ele alınabilir. Ayrıca, kılavuzun öğrencilerin akademik başarılarına nasıl katkıda bulunduğu ve akademik yayın dünyasında kaliteli çalışmaların nasıl hazırlanabileceği üzerinde de odaklanılabilir.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara