05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bilimsel araştırmaların ve akademik çalışmaların temel taşı olan tezler, öğrencilerin bilgi birikimini derinleştirdiği, araştırma yeteneklerini geliştirdiği ve bilimsel yöntemlerle ilgili deneyim kazandığı önemli bir süreçtir. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “Tez Yazım Kılavuzu,” öğrencilere tez çalışmalarında rehberlik etmeyi ve bilimsel keşiflerin yapılmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

Tez Yazım Kılavuzunun Amacı

  1. Bilimsel Yöntem ve Araştırma Becerileri: Kılavuz, öğrencilere bilimsel araştırma sürecinde nasıl ilerleyecekleri ve doğru araştırma yöntemlerini nasıl uygulayacakları konusunda bilgi verir. Tez çalışmalarının sağlam bir bilimsel temele dayanmasını ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını destekler.
  2. Etik ve Sorumluluk: Bilimsel araştırmaların yürütülmesinde etik kurallara uygun davranmak büyük önem taşır. Kılavuz, öğrencilere araştırma etiği ve katılımcıların hakları gibi konularda rehberlik eder. Etik sorumlulukların yerine getirilmesini teşvik eder.
  3. Literatür Taraması ve Kaynak Kullanımı: Tez yazımında, güvenilir ve nitelikli kaynaklardan yararlanmak kritik öneme sahiptir. Kılavuz, öğrencilere doğru literatür taraması yapma ve kaynakları etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırır.
  4. Yazım ve Sunum Becerileri: Bilimsel çalışmaların anlaşılır bir şekilde yazılması ve sunulması, başarılı tezlerin temel özelliklerindendir. Kılavuz, öğrencilere akademik dil kullanımı, makale düzeni ve sunum teknikleri konusunda rehberlik eder.
  5. Tez Yapısı ve Formatı: Tez yazımında uyulması gereken standart yapının belirlenmesi ve formatın düzenlenmesi büyük önem taşır. Kılavuz, öğrencilere tez yapısı ve formatı hakkında bilgi verir ve uygun bir tez oluşturulmasına yardımcı olur.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, öğrencilere bilimsel keşifler yapma yolunda bir rehberlik sunar. Tez çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi ve bilimsel standartlara uygun bir şekilde sunulması için önemli bilgiler içerir. Kılavuzun amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerini anlamalarına ve başarılı tezler üretmelerine katkı sağlamaktır. Bu sayede öğrenciler, sağlık alanında bilgi üretme ve topluma katkı sağlama yolunda önemli bir adım atmış olurlar.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara