05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler, toplumsal olayları, dinamikleri ve ilişkileri anlama amacıyla önemli bir araçtır. Lisansüstü eğitim, sosyal bilimler alanında derinlemesine araştırmalar yapma ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri sunma fırsatı sunar. Bu bağlamda, tez yazımı, öğrencilerin sosyal fenomenleri anlama ve analiz etme yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve toplumsal analizlerde yol gösterici olan bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve toplumsal analizleri etkili bir biçimde gerçekleştirme konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, tez yazım sürecinin her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, bilimsel etik ve standartları koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren ayrıntılı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, tez konusu seçimi, literatür taraması ve tez önerisi hazırlama gibi temel adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Doğru bir tez konusu seçimi ve literatür taramasının önemini vurgular.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında detaylı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Bilimsel etik ve bütünlük açısından atıf kurallarının önemini vurgular.
  5. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının önemini belirtir. Net ifadelerin tercih edilmesinin ve yazım kurallarına dikkat etmenin gerekliliğini vurgular.
  6. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, sosyal bilimler alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın altını çizer. Bilimsel dürüstlüğün ve etik standartlara uygun davranılmasının gerekliliğini belirtir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, sosyal bilimler alanındaki lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve toplum bilimcilerine, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma konusunda rehberlik sağlayan değerli bir kaynaktır. Bu kılavuz, öğrencilerin sosyal analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, akademik standartları ve etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, toplumsal sorunlara duyarlı araştırmacıları yetiştirmek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara