05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler, toplumsal olayları, ilişkileri ve dinamikleri anlamayı amaçlayan bir disiplindir. Psikoloji, sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi gibi alanlar sosyal bilimlerin kapsamına girer ve toplumsal fenomenleri çözümlemek ve anlamak için birçok araştırma yürütülür. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, bu alanlarda uzman bireyler yetiştirerek, toplumsal analizlere katkı sağlamayı amaçlar. Lisansüstü tezler, toplumsal sorunları anlama, açıklama ve çözümleme amacı güden araştırmaların temelini oluşturur. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve toplumsal araştırmaların yol göstericisi olarak hizmet eden bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, lisansüstü öğrencilere, araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve toplumsal araştırmaları yapma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, öğrencilere tez yazım sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, sosyal bilimler alanındaki en iyi uygulamaları ve araştırma standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, araştırma konusu seçimi, hipotez oluşturma ve literatür taraması yapma gibi ilk adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Sosyal bilimler alanındaki araştırmaların önemi ve bu araştırmaların nasıl yapılacağı konusunda temel bilgiler sunar.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Veri Analizi ve Yorumlama: Kılavuz, sosyal bilimler araştırmalarında veri toplama yöntemleri, analiz teknikleri ve bulguların nasıl yorumlanması gerektiği konusunda rehberlik sunar.
  5. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Sosyal bilimler literatürünün ve önceki çalışmaların gerektiği şekilde referans verilmesinin önemini belirtir.
  6. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının ve toplumsal terimlerin anlaşılır bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgular.
  7. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, sosyal bilimler araştırmalarında etik standartların ve intihalden kaçınmanın önemini vurgular. Bilimsel dürüstlüğün ve etik değerlerin korunmasının gerekliliğini belirtir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve sosyal bilimler alanında çalışan profesyonellere, toplumsal analiz becerileri kazandırmayı amaçlar. Toplumsal sorunları anlama, açıklama ve çözümleme yeteneklerini geliştirmek için gerekli rehberliği sunar.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara