05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim, toplumun geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, öğrencilere eğitim alanındaki derinlemesine araştırma ve analiz becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu amacı desteklemek için, enstitü öğrencilere “Tez Yazım Kılavuzu” adlı bir rehber sunar. Bu kılavuz, öğrencilerin eğitim araştırmaları yapma süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve sonuçlarını etkili bir şekilde sunmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, öğrencilere eğitim araştırmaları alanında yüksek kalitede tez hazırlama ve sunma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Bu kılavuz, öğrencilere eğitim araştırması yapma sürecini anlamaları, veri toplama ve analiz etme yöntemlerini etkili bir şekilde kullanmaları ve sonuçlarını akademik bir dille ifade etmeleri için gerekli rehberlik ve bilgi sağlamayı amaçlar.

İçerik ve Kapsam

Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, aşağıdaki temel konuları içeren kapsamlı bir rehberdir:

  1. Eğitim Araştırması Planlaması: Araştırma sorularının belirlenmesi, araştırma tasarımının oluşturulması ve veri toplama yöntemlerinin seçimi konusunda rehberlik sağlar.
  2. Literatür Taraması ve Teorik Temeller: Eğitim araştırmalarının mevcut literatürle bağlantısını kurma, teorik temelleri oluşturma ve araştırmanın teorik çerçevesini belirleme konularında rehberlik sunar.
  3. Veri Toplama ve Analizi: Eğitim verilerinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasında kullanılan yöntemler konusunda rehberlik sağlar.
  4. Sonuçlar ve Eğitim Uygulamalarına Yansımalar: Araştırma sonuçlarının sunumu, bulguların eğitim alanındaki uygulamalarına nasıl katkı sağlayabileceği konusunda rehberlik sunar.
  5. Akademik Yazım ve Kaynak Gösterme: Tez yazımında akademik yazım kurallarına uygunluk, alıntı yapma ve kaynak gösterme konularında rehberlik sunar.

Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim alanında yüksek lisans öğrencilerine araştırma yapma ve sonuçlarını etkili bir şekilde sunma konusunda yardımcı olmayı amaçlar. Bu kılavuz, öğrencilere eğitim araştırmaları alanında bilimsel yaklaşımların nasıl kullanılacağını, araştırma tasarımının nasıl oluşturulacağını ve sonuçların nasıl anlamlandırılacağını anlatarak, gelecekteki eğitim uygulamalarına katkı sağlamayı hedefler.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara