05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine akademik araştırma yapma ve sonuçlarını bilimsel bir şekilde ifade etme becerileri kazandırmayı hedefler. Bu amaç doğrultusunda, üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan Tez Yazım Kılavuzu, öğrencilere bilimsel yazımın temel ilkelerini öğretmeyi ve araştırma sonuçlarını etkili bir biçimde sunmayı amaçlar.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, öğrencilere sosyal bilimsel araştırma yapma sürecinde karşılaşacakları zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu kılavuz, öğrencilere akademik yazımın temel ilkelerini öğretirken, literatür taraması, araştırma tasarımı, veri analizi ve sonuçların sunumu konularında da rehberlik eder.

İçerik ve Kapsam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu aşağıdaki konulara odaklanır:

  1. Bilimsel İfade Standartları: Sosyal bilimsel yazımın temel ilkeleri, akademik dil kullanımı, alıntı yapma ve kaynak gösterme kuralları hakkında bilgi verilir.
  2. Tez Yapısı ve Bölümleri: Sosyal bilimler tezlerinin temel bölümleri (giriş, literatür taraması, metodoloji, sonuçlar, tartışma vb.) ve her bir bölümün işlevi detaylı olarak açıklanır.
  3. Literatür Taraması ve Kaynak Kullanımı: Güncel literatürden yararlanma, önceki çalışmaları analiz etme ve kaynakları etkili bir biçimde kullanma konularında rehberlik edilir.
  4. Veri Toplama ve Analizi: Sosyal bilimsel araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemleri, analiz teknikleri ve istatistiksel yaklaşımlar üzerinde durulur.
  5. Araştırma Sonuçlarının Sunumu: Elde edilen bulguların analizi, yorumlanması ve bilimsel bir dille ifade edilmesi konusunda rehberlik edilir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, öğrencilere sosyal bilimsel araştırma yapma ve sonuçlarını etkili bir biçimde ifade etme konusunda yardımcı olmayı amaçlar. Bu kılavuz, öğrencilere araştırma sürecinin her aşamasında pratik bilgiler sunarak, bilimsel yazım ve sunum becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik sağlar.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara