05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim, toplumun en önemli alanlarından biri olarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yapılan çalışmaları içerir. Eğitim alanında yapılan araştırmaların etkili bir şekilde iletilmesi, eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi için büyük bir önem taşır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim alanındaki araştırmaların bilimsel standartlara uygun bir şekilde yazım, sunum ve yayımlama süreçlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve eğitim alanındaki bilim insanlarına, araştırmalarını etkili bir şekilde iletmek ve doğru bir şekilde sunmak için gerekli rehberliği sağlamayı hedefler. Kılavuzun temel amacı, eğitim araştırmalarının güçlü bir temel üzerine inşa edilerek, eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının kalitesini artırmaya katkı sağlamasını desteklemektir.

İçerik ve Kapsam

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, aşağıdaki konuları içerebilir:

  1. Bilimsel Yazının Temel İlkeleri: Eğitim araştırmalarının etkili bir şekilde sunulabilmesi için mantıklı bir yapı, net dil ve anlatımın önemi üzerinde durur.
  2. Tez Hazırlık Aşaması: Eğitim araştırmalarında problem belirleme, araştırma sorularının formülasyonu ve tez konusunun seçimi üzerine rehberlik sağlar.
  3. Literatür Taraması ve Kaynak Kullanımı: Eğitim literatürünün etkili bir şekilde nasıl taranacağını ve güvenilir kaynakların nasıl kullanılabileceğini açıklar.
  4. Araştırma Metodolojisi: Eğitim araştırmalarında uygun metodoloji seçimi, veri toplama yöntemleri ve örneklem seçimi konularını ele alır.
  5. Veri Analizi ve Yorumlama: Eğitim verilerinin nasıl analiz edileceği, elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağı üzerine rehberlik sağlar.
  6. Bilimsel Etik ve Kaynak Gösterme: Eğitim araştırmalarında etik standartlara uygunluk ve kaynakların doğru bir şekilde nasıl gösterileceği konularını ele alır.
  7. Sunum Teknikleri ve Yayımlama: Eğitim alanındaki araştırma sonuçlarının nasıl etkili bir şekilde sunulabileceğini ve ilgili dergilerde nasıl yayımlanabileceği konularını ele alır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim alanındaki yapılan araştırmaların kalitesini artırmayı ve bu araştırmaların etkili bir şekilde iletilmesini desteklemeyi amaçlar. Bu kılavuzun kullanımı, eğitim araştırmacılarının bilimsel gelişmeye katkı sağlamasını ve eğitim sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmasını destekleyecektir.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara