05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Yükseköğretim, bilimsel araştırma ve inovasyonun merkezi olarak kabul edilir. Üniversiteler, yeni bilgilerin üretilmesi, mevcut bilgilerin yeniden değerlendirilmesi ve topluma katkı sağlanması açısından hayati bir rol oynar. Bu süreçte akademik bilimsel iletişim, araştırmaların yaygınlaştırılması, bilgi transferi ve toplumun aydınlatılması için kritik öneme sahiptir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, akademik araştırmacıları ve öğrencileri, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde iletmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir rehberdir.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmalar yürüten öğrencilere, akademisyenlere ve araştırmacılara, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde ifade etme becerilerini kazandırmayı hedefler. Kılavuz, akademik bilimsel iletişimin güçlendirilmesini ve bilgi transferinin artırılmasını amaçlar.

İçerik ve Kapsam

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, aşağıdaki konuları içerebilir:

  1. Bilimsel İletişimin Temelleri: Akademik yazımın ve iletişimin temel prensipleri hakkında bilgiler sunar.
  2. Literatür Taraması ve Kaynak Kullanımı: Güvenilir kaynakların nasıl bulunacağı ve kullanılması gerektiği üzerinde durur.
  3. Tez Yapısı ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, metodoloji, sonuçlar ve tartışma gibi tez bölümlerini ele alır.
  4. Veri Analizi ve Yorumlama: Veri analizi yöntemleri ve sonuçların nasıl yorumlanması gerektiğini açıklar.
  5. Etik ve Araştırma Ahlakı: Araştırma etiği ve ahlak kurallarına vurgu yapar.
  6. Akademik Yazım ve Dil Kullanımı: Akademik yazımın özelliklerini ve uygun dil kullanımını vurgular.
  7. Bilimsel Makale ve Sunum Hazırlığı: Bilimsel makale veya sunumların nasıl hazırlanacağına dair rehberlik eder.
  8. İnternet Üzerinden Bilimsel İletişim: Online platformlarda bilimsel iletişimin nasıl gerçekleştirileceğine değinir.
  9. Bilimsel İletişim Stratejileri: Araştırma sonuçlarının topluma etkili bir şekilde iletilmesi için stratejileri ele alır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, akademik bilimsel iletişim becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler için güvenilir bir kaynaktır. Kılavuz, yükseköğretimde araştırma kültürünü ve bilimsel gelişmeyi desteklemeyi amaçlayan üniversitenin öğretim ve araştırma misyonuna uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara