05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler, toplumsal olayları, insan davranışlarını ve toplumsal yapıları anlama ve analiz etme amacıyla önemli bir rol oynar. Akademik dünyada, sosyal bilimler alanındaki araştırmaların kalitesi ve etkisi, bu alanın gelişimine katkı sağlar. Bu nedenle, araştırmaların doğru, etkili ve güvenilir bir şekilde iletilmesi büyük önem taşır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, araştırmacıların ve öğrencilerin akademik iletişim yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayarak hazırlanmıştır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlere, sosyal bilimler alanındaki araştırmalarını etkili bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunma becerisi kazandırmayı amaçlar. Kılavuz, araştırmacıların bilimsel iletişim yeteneklerini güçlendirerek, sosyal bilimler alanındaki araştırmaların görünürlüğünü artırma ve akademik etkisini genişletme amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, aşağıdaki konuları içerebilir:

  1. Akademik Yazım Kuralları ve İlkeleri: Akademik yazımın temel ilkelerini açıklar ve akademik yazının nasıl olması gerektiğini vurgular.
  2. Literatür Taraması ve Kaynak Kullanımı: Doğru ve güvenilir kaynakların nasıl bulunacağını ve kullanılacağını öğretir.
  3. Tez Yapısı ve Bölümleri: Tez bölümlerinin yapısını ve içeriğini anlatır, araştırma sorusu oluşturmadan sonuç çıkarmaya kadar detayları ele alır.
  4. Metodoloji ve Veri Analizi: Araştırma metodolojisi seçimi ve veri analizi aşamalarını ele alır.
  5. Etik ve Araştırma Ahlakı: Araştırma etiği ve ahlakı kurallarına dair bilgiler sunar.
  6. Akademik Dil ve İfade: Doğru ve etkili bir akademik dil kullanımını teşvik eder.
  7. Bilimsel Sunum ve Makale Hazırlığı: Bilimsel sunumların ve makalelerin hazırlık aşamalarını tartışır.
  8. Toplumsal Etkileşim ve Çevrimiçi İletişim: Sosyal medya ve çevrimiçi platformlarda bilimsel iletişimin önemini vurgular.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, sosyal bilimler alanında çalışan öğrencilere, araştırmacılara ve akademisyenlere akademik iletişim becerileri kazandırarak, araştırmaların etkisini artırmayı hedefler. Kılavuz, toplumsal sorunların ve dinamiklerin anlaşılmasına katkıda bulunan araştırmaların en iyi şekilde sunulmasını teşvik eder ve bu sayede bilimin toplumsal dönüşümdeki rolünü güçlendirir.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara