05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Tez Sunum Örnekleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, eğitim ve araştırma alanlarında başarılı bir geçmişe sahip saygın bir eğitim kurumudur. Üniversite bünyesinde yapılan tez sunumları, öğrencilere ve araştırmacılara bilimsel çalışmalarını sunma ve katkıda bulunma fırsatı sunar. Bu makale, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde başarılı tez sunumları hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken temel unsurları ve başarılı bir sunumun adımlarını ele alacaktır.

Tez Sunumunun Temel Bileşenleri

 1. Başlık Sayfası: Tez sunumunuzun başında aşağıdaki bilgileri içeren bir başlık sayfası bulunmalıdır:
  • Tezin başlığı
  • Yazarın adı
  • Danışmanın adı
  • Sunum tarihi
  • Üniversite adı
 2. Özet: Sunumun başlangıcında, tezin kısa bir özetini sunmalısınız. Bu özet, dinleyicilere araştırmanın ana hatlarını sunmalı ve sunumun ana odak noktasını belirlemelidir. Araştırmanın amacını, yöntemlerini, ana bulgularını ve sonuçlarını özlü bir şekilde ifade etmelisiniz.
 3. Giriş: Tez konusunu tanıtın. Araştırmanın amacını ve önemini vurgulayın. Araştırma sorularınızı veya hipotezlerinizi belirtin ve sunumun akışını açıklayın.
 4. Literatür İncelemesi: Konuyla ilgili mevcut literatürü özetleyin. Daha önceki çalışmaların bulgularını ve bu çalışmaya olan katkılarını açıklayın.
 5. Yöntemler: Araştırma tasarımınızı, veri toplama yöntemlerini ve analiz tekniklerini ayrıntılı olarak açıklayın. Bu bölüm, araştırmanızın geçerliliğini ve güvenirliğini desteklemelidir.
 6. Bulgular: Araştırma sonuçlarınızı sunun. Elde edilen verileri grafikler, tablolar veya görsellerle destekleyin. Bulguların net ve anlaşılır bir şekilde sunulması önemlidir.
 7. Sonuçlar: Araştırmanın ana bulgularını özetleyin ve araştırma sorularına veya hipotezlerinize verilen yanıtları vurgulayın. Bulguların araştırmanızın amacıyla nasıl ilişkilendirildiğini açıklayın.
 8. Tartışma: Bulguları değerlendirin ve literatürle karşılaştırın. Bulguların neden önemli olduğunu ve hangi açılardan katkı sağladığınızı vurgulayın. Ayrıca sınırlamaları ve gelecekteki çalışmalara yönelik önerileri ele alın.

Sunum Teknikleri ve İpuçları

Başarılı bir tez sunumu için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:

 • Ses Kontrolü ve Vücut Dili: Kendinizi net bir ses tonu ve uygun vücut dili kullanarak ifade edin. Dinleyicilere güven ve profesyonellik izlenimi vermek önemlidir.
 • Görsel Destek: Sunumunuzu görsel unsurlarla destekleyin. Grafikler, slaytlar veya görseller, verilerinizi daha etkili bir şekilde iletebilir.
 • Süre Yönetimi: Sunum sürenizi iyi planlayın ve her bölümü belirli bir süre içinde tamamlayın. Fazla uzun sürecek ayrıntılardan kaçının.
 • Soru ve Cevap: Dinleyicilerden gelen sorulara hazırlıklı cevaplar verin. Soruları olumlu bir şekilde karşılayın ve ek bilgi sunun.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tez sunumları, öğrencilerin ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarını paylaşmaları ve bilgiyi ilerletmeleri için önemli bir fırsattır. Bu makalede verilen rehberi takip ederek, başarılı bir tez sunumu hazırlayabilir ve sunumunuzun izleyiciler üzerinde olumlu bir etki bırakmasını sağlayabilirsiniz. Başarının anahtarı hazırlık, pratik ve profesyonelliktir.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tez Sunum Örneği‘ni indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara