05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Fen bilimleri, doğanın yasalarını anlama, fenomenleri açıklama ve yeni keşifler yapma amacıyla bilimsel yöntemleri kullanarak gerçekleştirilen disiplinler arası bir alanı ifade eder. Fizik, kimya, biyoloji, matematik ve mühendislik gibi farklı disiplinler, fen bilimleri altında incelenir. Fen bilimleri alanında gerçekleştirilen araştırmalar, teknolojik ilerlemelerin temelini oluştururken, doğayı anlama ve çevreyi koruma amacıyla da önemlidir. Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve bilimsel keşiflere rehberlik eden bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, fen bilimleri alanında lisansüstü öğrencilere, araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve bilimsel keşiflere katkı sağlama konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, öğrencilere tez yazım sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, bilimsel etik ve fen bilimleri standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, tez konusu seçimi, literatür taraması ve tez önerisi hazırlama gibi ilk adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Fen bilimleri alanındaki mevcut bilimsel açıklamaların ve keşiflerin önemini vurgular.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Bilimsel keşiflerin ve çalışmaların doğru bir şekilde belirtilmesinin önemini vurgular.
  5. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının önemini belirtir. Net ifadelerin tercih edilmesinin ve yazım kurallarına dikkat etmenin gerekliliğini vurgular.
  6. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, fen bilimleri alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemini belirtir. Bilimsel etik standartlarına uygun davranmanın gerekliliğini vurgular.

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve bilimsel keşiflerin gelecekteki liderlerine, fen bilimleri alanındaki araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve bilimsel keşiflere rehberlik etme konusunda önemli bir kaynaktır. Kılavuz, öğrencilerin fen bilimleri alanındaki sorunları anlama ve çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, fen bilimleri alanındaki etik standartları ve bilimsel etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, bilimsel keşiflere katkı sağlamak ve fen bilimleri alanındaki ilerlemeye değerli katkılar sunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara