05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler, toplumun yapısını, davranışlarını, ilişkilerini ve dinamiklerini anlama amacıyla çeşitli disiplinleri bir araya getiren kapsamlı bir alandır. Psikoloji, sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi ve antropoloji gibi disiplinler, sosyal bilimlerin altında incelenir. Sosyal bilimler alanındaki araştırmalar, toplumsal sorunların çözümüne, politika oluşturmaya ve toplumsal değişimlere katkı sağlayabilir. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve toplumsal analizlere rehberlik eden bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, sosyal bilimler alanında lisansüstü öğrencilere, araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve toplumsal analizlere katkı sağlama konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, öğrencilere tez yazım sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, akademik etik ve sosyal bilimler standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, tez konusu seçimi, literatür taraması ve tez önerisi hazırlama gibi ilk adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Sosyal sorunların ve toplumsal dinamiklerin anlaşılmasının önemini vurgular.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Sosyal bilimler alanındaki çalışmaların ve görüşlerin doğru bir şekilde belirtilmesinin önemini vurgular.
  5. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının önemini belirtir. Net ifadelerin tercih edilmesinin ve yazım kurallarına dikkat etmenin gerekliliğini vurgular.
  6. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, sosyal bilimler alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemini belirtir. Bilimsel etik standartlarına uygun davranmanın gerekliliğini vurgular.

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve toplumsal analizlerin gelecekteki liderlerine, sosyal bilimler alanındaki araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve toplumsal analizlere rehberlik etme konusunda önemli bir kaynaktır. Kılavuz, öğrencilerin toplumsal sorunları anlama ve çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, sosyal bilimler alanındaki etik standartları ve akademik etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, toplumun refahına katkı sağlamak ve sosyal değişimlere değerli katkılar sunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara