05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim bilimleri, öğrenme süreçlerini, öğretme yöntemlerini ve eğitim sisteminin işleyişini inceleyen disiplinlerin bir araya geldiği alandır. Bu disiplinler arasında eğitim psikolojisi, öğretim teknolojileri, ölçme ve değerlendirme, eğitim yönetimi gibi alanlar bulunur. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitim alanında yetkin araştırmacılar yetiştirerek, eğitim sistemine ve öğrenci başarısına katkı sağlamayı amaçlar. Lisansüstü tezler, eğitim süreçlerinin anlaşılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olurken, eğitim politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesine destek verir. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve eğitimin geleceğe ışık tutan bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrencilere, araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve eğitim alanındaki ilerlemeyi destekleme konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, öğrencilere tez yazım sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, eğitim alanındaki en iyi uygulamaları ve araştırma standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, eğitim konusu seçimi, araştırma sorusu oluşturma ve literatür taraması yapma gibi ilk adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Eğitim süreçlerinin ve öğrenme yöntemlerinin temelini vurgular.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Veri Analizi ve Yorumlama: Kılavuz, eğitim bilimleri araştırmalarında veri toplama yöntemleri, analiz teknikleri ve sonuçların eğitim politikalarına ve uygulamalarına olan etkilerini açıklar.
  5. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Eğitim literatürünün ve önceki çalışmaların gerektiği şekilde referans verilmesinin önemini belirtir.
  6. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının ve eğitim terimlerinin anlaşılır bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgular.
  7. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, eğitim araştırmalarında etik standartların ve intihalden kaçınmanın önemini vurgular. Eğitim etiğinin ve güvenilirliğin korunmasının gerekliliğini belirtir.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve eğitim alanında çalışan profesyonellere, eğitim süreçlerini analiz etme, öğretme yöntemlerini geliştirme ve eğitim politikalarını değerlendirme becerileri kazandırmayı amaçlar. Kılavuz, öğrencilere eğitimdeki sorunları anlama, eğitim politikalarına katkı sağlama ve öğrenme süreçlerine ışık tutma yetenekleri kazandırmayı hedefler.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara