05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler, toplumsal olayları, ilişkileri ve dinamikleri anlamayı amaçlayan disiplinleri içerir. Bu disiplinler arasında sosyoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi gibi alanlar yer alır ve toplumun yapısal ve davranışsal yönlerini inceler. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal bilimler alanında yetkin araştırmacılar yetiştirerek, toplumsal sorunlara ve ilişkilere katkı sağlamayı amaçlar. Lisansüstü tezler, toplumsal sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine katkıda bulunurken, toplumsal ilişkileri anlamayı ve geliştirmeyi destekler. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve toplumsal anlayışın yol göstericisi olan bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, sosyal bilimler alanında lisansüstü öğrencilere, araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve toplumsal anlayışı destekleme konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, öğrencilere tez yazım sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, sosyal bilimler alanındaki en iyi uygulamaları ve araştırma standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, toplumsal bilimler konusu seçimi, araştırma sorusu oluşturma ve literatür taraması yapma gibi ilk adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Toplumsal sorunları anlama ve çözme yaklaşımlarını vurgular.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Veri Analizi ve Yorumlama: Kılavuz, toplumsal bilimler araştırmalarında veri toplama yöntemleri, analiz teknikleri ve sonuçların toplumsal ilişkilere ve sorunlara olan etkilerini açıklar.
  5. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Önceki çalışmaların ve sosyal bilimler kaynaklarının gerektiği şekilde referans verilmesinin önemini belirtir.
  6. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının ve sosyal terimlerin anlaşılır bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgular.
  7. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, sosyal bilimler araştırmalarında etik standartların ve intihalden kaçınmanın önemini vurgular. Toplumsal araştırmalardaki etik sorumlulukları vurgular.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve sosyal bilimler alanında çalışan profesyonellere, toplumsal sorunları ve ilişkileri anlama ve çözme becerileri kazandırmayı amaçlar. Kılavuz, öğrencilere toplumsal dinamikleri analiz etme, toplumsal ilişkileri anlama ve toplumsal gelişmelere katkı sağlama becerileri kazandırmayı hedefler.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara