05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Akademik dünyada yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin vazgeçilmez bir parçası olan tez çalışmaları, öğrencilerin bilimsel araştırma ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayan önemli bir süreçtir. Tez çalışmalarının bilimsel standartlara uygun, akademik dil ve yapıya sahip olması, çalışmanın kabul edilirliği ve kalitesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından öğrencilere sunulan “Tez Yazım Kılavuzu,” öğrencilerin tez hazırlama sürecinde rehberlik etmeyi ve başarılı bir tez çalışmasının temel unsurlarını sunmayı amaçlamaktadır.

Tez Yazım Kılavuzunun Amacı

  1. Bilimsel İlkeler ve Standartlar: Kılavuz, öğrencilere tez çalışmalarında takip edilmesi gereken bilimsel ilkeleri ve araştırma standartlarını açıklar. Doğru ve güvenilir bilimsel araştırmanın temel taşları üzerinde durarak, öğrencilerin tezlerini güçlü bir bilimsel temele dayandırmasını hedefler.

  2. Yazım ve İfade Becerileri: Akademik dil ve ifade biçimleri, tez yazımında büyük önem taşır. Kılavuz, öğrencilere bilimsel bir dilde nasıl yazacaklarını ve düşüncelerini anlaşılır bir şekilde nasıl ifade edeceklerini öğretir.
  3. Kaynakça ve Atıf Sistemi: Akademik çalışmaların doğruluk ve güvenilirlikleri, doğru kaynaklardan yapılan atıflar ve kaynakça düzenlemesi ile sağlanır. Kılavuz, öğrencilere kaynak gösterme kuralları ve atıf sistemi hakkında rehberlik eder.
  4. Tez Yapısı ve Formatı: Tezin giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma gibi bölümlerinin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda öğrencilere kılavuzluk yapar. Tez yazımında uyulması gereken standart formatı açıklayarak, çalışmanın akademik bütünlüğünü destekler.
  5. Araştırma Etik ve Sorumluluk: Kılavuz, öğrencilere bilimsel araştırmada etik kurallarına uygun davranmanın önemini vurgular. Veri toplama, katılımcı gizliliği ve intihal gibi etik konular üzerinde durur.

İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, öğrencilerin tez hazırlama sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklarla baş etmelerine ve tez çalışmalarını bilimsel standartlara uygun bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olur. Kılavuzun amacı, öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmek ve onları başarılı bir akademik kariyere hazırlamaktır. Bu sayede öğrenciler, tez çalışmalarında bilimsel düşünme, araştırma ve yazma becerilerini ustalıkla kullanarak bilgi üretmeye ve topluma katkı sağlamaya hazır hale gelirler.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara