05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kafkas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kafkas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim, toplumun gelişimi ve ilerlemesi için temel bir taşıyıcıdır. Eğitimde yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere, öğrenme süreçlerini anlama, eğitim sistemini geliştirme ve eğitim alanına katkı sağlama fırsatı sunulur. Bu süreçte, lisansüstü tez yazımı öğrencilere hem bilimsel araştırma yapma hem de bu araştırmaları etkili bir şekilde sunma fırsatı verir. Kafkas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve eğitim alanındaki bilimsel ilerlemeye ışık tutan bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kafkas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim alanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve paylaşma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, tez yazım sürecinin her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, eğitim alanının standartlarını ve bilimsel etiği koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren ayrıntılı bilgiler sunar:

  1. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Kılavuz, tezin sayfa düzeni, başlık sayfası, yazı tipi, sayfa numaralandırması gibi biçimsel gereksinimler hakkında detaylı bilgi sunar. Tezin profesyonel ve akademik standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
  2. Tez İçeriği: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriği ve amacı açıklanır. Bu bölümlerin nasıl düzenlenmesi gerektiği ve içeriklerinin nasıl geliştirileceği konusunda öneriler sunar.
  3. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Bilimsel etik ve bütünlük açısından atıf kurallarının önemini vurgular.
  4. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dil kullanımının önemini vurgular. Net ifadelerin tercih edilmesi ve tutarlı bir üslubun benimsenmesinin gerekliliğini belirtir.
  5. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, eğitim alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemini vurgular. Bilimsel dürüstlüğün korunmasının ve etik standartlara uygun davranılmasının gerekliliğini belirtir.

Kafkas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim alanındaki lisansüstü öğrencilere, öğretmenlere ve araştırmacılara, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma konusunda rehberlik sağlayan değerli bir kaynaktır. Bu kılavuz, öğrencilerin eğitim alanındaki araştırma ve yazım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, akademik standartları ve etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, geleceğin eğitim liderlerini yetiştirmek ve eğitim alanındaki bilimsel ilerlemeye katkı sağlamaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kafkas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara