05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler, insan davranışlarını, toplumsal etkileşimleri ve toplumsal yapıları anlamak amacıyla kritik bir rol oynar. Lisansüstü eğitimde sosyal bilimler öğrencileri için tez yazımı, hem toplumsal sorunlara çözüm arayışında katkı sağlama hem de araştırma becerilerini sergileme fırsatı sunar. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve toplumsal araştırmalara ışık tutan bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve paylaşma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, tez yazım sürecinin her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, sosyal bilimler alanının standartlarını ve bilimsel etiği koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren ayrıntılı bilgiler sunar:

  1. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Kılavuz, tezin sayfa düzeni, başlık sayfası, yazı tipi, sayfa numaralandırması gibi biçimsel gereksinimler hakkında detaylı bilgi sunar. Tezin profesyonel ve akademik standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
  2. Tez İçeriği: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriği ve amacı açıklanır. Bu bölümlerin nasıl düzenlenmesi gerektiği ve içeriklerinin nasıl geliştirileceği konusunda öneriler sunar.
  3. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Bilimsel etik ve bütünlük açısından kaynakların doğru bir şekilde atıf yapılmasının önemini vurgular.
  4. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dil kullanımının önemini vurgular. Net ifadelerin tercih edilmesi ve tutarlı bir üslubun benimsenmesinin gerekliliğini belirtir.
  5. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, sosyal bilimler alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemini vurgular. Bilimsel dürüstlüğün korunmasının ve etik standartlara uygun davranılmasının gerekliliğini belirtir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, sosyal bilimler alanındaki lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve akademisyenlere, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma konusunda rehberlik sağlayan önemli bir kaynaktır. Bu kılavuz, öğrencilerin toplumsal araştırma ve yazım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, akademik standartları ve etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, gelecekteki sosyal bilimler uzmanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak ve toplumsal sorunlara çözüm arayışına değerli katkılar sunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara