05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan ve toplumların geleceğini şekillendiren önemli bir alandır. Eğitimde yapılan araştırmalar, öğrenme süreçlerini anlamak, öğretim yöntemlerini geliştirmek ve eğitim sistemini iyileştirmek amacıyla büyük bir değere sahiptir. Lisansüstü eğitim, eğitim alanında uzmanlık kazanma ve bu alanda orijinal çalışmalar yapma fırsatı sunar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve eğitimde yenilikçi çözümlere ışık tutan bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve eğitim alanına yenilikçi çözümler sunma konusunda yardımcı olmayı amaçlar. Kılavuz, tez yazım sürecinin her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, bilimsel etik ve eğitim standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren ayrıntılı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, tez konusu seçimi, literatür taraması ve tez önerisi hazırlama gibi önemli adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Eğitimdeki mevcut sorunların ve ihtiyaçların doğru bir şekilde belirlenmesinin önemini vurgular.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında detaylı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda öneriler sunar. Eğitimdeki yenilikçi yaklaşımların ve çalışmaların doğru bir şekilde atıf yapılmasının önemini vurgular.
  5. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının ve net ifadelerin tercih edilmesinin önemini belirtir. Yazım kurallarına dikkat etmenin gerekliliğini vurgular.
  6. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, eğitim bilimleri alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın altını çizer. Eğitimde doğruluk, dürüstlük ve etik standartlara uygunluk gerekliliğini belirtir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim alanındaki lisansüstü öğrencilere, eğitimcılara ve araştırmacılara, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve eğitimde yenilikçi çözümler sunma konusunda rehberlik sağlayan önemli bir kaynaktır. Bu kılavuz, öğrencilerin eğitim alanındaki araştırma ve yazım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, eğitim alanındaki standartları ve etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, eğitimdeki bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik etmek ve eğitim alanındaki yeniliklere değerli katkılar sunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara