05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kapadokya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kapadokya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler, toplumun işleyişini, insan davranışlarını ve toplumsal ilişkileri anlamayı amaçlayan önemli bir disiplindir. Sosyal bilimler alanındaki araştırmalar, toplumsal sorunların çözülmesi, politika oluşturulması ve daha iyi bir toplum için adımlar atılması amacıyla büyük bir değere sahiptir. Lisansüstü eğitim ise bu alanda uzmanlaşmayı ve toplumsal sorunlara çözüm arayışlarını derinlemesine inceleme fırsatı sunar. Kapadokya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve toplumsal değişime rehberlik eden bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kapadokya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, sosyal bilimler alanında lisansüstü öğrencilere, araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve toplumsal sorunlara çözüm üretme konusunda yardımcı olmayı amaçlar. Kılavuz, tez yazım sürecinin her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, bilimsel etik ve sosyal bilimler standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, tez konusu seçimi, literatür taraması ve tez önerisi hazırlama gibi önemli adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Sosyal sorunların ve toplumsal değişimin doğru bir şekilde anlaşılmasının önemini vurgular.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Toplumsal değişime katkı sağlayan çalışmaların ve fikirlerin doğru bir şekilde atıf yapılmasının önemini vurgular.
  5. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının önemini belirtir. Net ifadelerin tercih edilmesinin ve yazım kurallarına dikkat etmenin gerekliliğini vurgular.
  6. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, sosyal bilimler alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemini belirtir. Bilimsel etik ve etik standartlara uygunluk gerekliliğini vurgular.

Kapadokya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve toplumsal sorunlara duyarlı geleceğin liderlerine, sosyal bilimlerdeki araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve toplumsal değişime rehberlik etme konusunda rehberlik sağlayan değerli bir kaynaktır. Kılavuz, öğrencilerin toplumsal sorunları anlama ve çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, sosyal bilimler alanındaki etik standartları ve bilimsel etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, toplumsal sorunlara çözüm bulmayı teşvik etmek ve toplumsal değişime değerli katkılar sunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kapadokya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara