05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Karabük Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Karabük Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim, toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü araçlardan biridir. Eğitim alanında gerçekleştirilen araştırmalar, öğrenme süreçlerini anlama, öğretim yöntemlerini geliştirme ve eğitimdeki yenilikleri oluşturma amacıyla önemli bir rol oynar. Eğitim bilimleri, pedagoji, öğretim yöntemleri, eğitim politikaları ve eğitimde teknolojinin etkileri gibi konuları içeren kapsamlı bir alandır. Karabük Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve eğitimde ileri adımlar için rehberlik eden bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Karabük Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrencilere, araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve eğitimde ileri adımlar için katkı sağlama konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, öğrencilere tez yazım sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, akademik etik ve eğitim standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, tez konusu seçimi, literatür taraması ve tez önerisi hazırlama gibi ilk adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Eğitimdeki mevcut ihtiyaçların ve sorunların doğru bir şekilde anlaşılmasının önemini vurgular.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Eğitimdeki yenilikçi yaklaşımların ve çalışmaların doğru bir şekilde belirtilmesinin önemini vurgular.
  5. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının önemini belirtir. Net ifadelerin tercih edilmesinin ve yazım kurallarına dikkat etmenin gerekliliğini vurgular.
  6. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, eğitim bilimleri alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemini belirtir. Bilimsel etik standartlarına uygun davranmanın gerekliliğini vurgular.

Karabük Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve eğitimde ileri adımların gelecekteki liderlerine, eğitimdeki araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve eğitimde ileri adımlar için rehberlik etme konusunda önemli bir kaynaktır. Kılavuz, öğrencilerin eğitimdeki sorunları anlama ve çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, eğitim alanındaki etik standartları ve akademik etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, eğitimde daha iyi bir geleceğin inşasına katkı sağlamak ve eğitimde ileri adımlara değerli katkılar sunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Karabük Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara