05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler, insan toplumlarının davranışları, ilişkileri, kültürleri ve sosyal dinamikleri üzerine derinlemesine analizler sunan bir alandır. Sosyoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi, iletişim ve diğer birçok disiplin, sosyal bilimler alanında yer alır ve toplumsal sorunları anlama ve çözme amacı taşır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere lisansüstü eğitim fırsatı sunar. Tezler, sosyal sorunları anlama, toplumsal analizler yapma ve politika önerilerinde bulunma konusunda önemli araçlardır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve toplumsal analizlere ışık tutan bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, sosyal bilimler alanında lisansüstü öğrencilere, araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve toplumsal analizler yapma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, öğrencilere tez yazım sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, akademik etik ve sosyal bilimler standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, tez konusu seçimi, literatür taraması ve tez önerisi hazırlama gibi ilk adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Sosyal sorunların ve toplumsal dinamiklerin doğru bir şekilde anlaşılmasının önemini vurgular.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Sosyal bilimler alanındaki önceki çalışmaların ve analizlerin doğru bir şekilde belirtilmesinin önemini vurgular.
  5. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının önemini belirtir. Net ifadelerin tercih edilmesinin ve yazım kurallarına dikkat etmenin gerekliliğini vurgular.
  6. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, sosyal bilimler alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemini belirtir. Bilimsel etik standartlarına uygun davranmanın gerekliliğini vurgular.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve sosyal bilimler alanındaki geleceğin liderlerine, toplumsal analizlerini etkili bir şekilde sunma ve toplumsal sorunlara değerli perspektifler sağlama konusunda önemli bir kaynaktır. Kılavuz, öğrencilerin toplumsal sorunları anlama, çözme ve politika önerilerinde bulunma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, sosyal etik standartlarını ve akademik etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, toplumsal analizlerde daha iyi bir anlayış ve çözüm sağlama ve toplumsal değişimlere değerli katkılar sunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara