05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim, bireylerin ve toplumların gelişimi için temel bir unsurdur. Eğitimdeki bilimsel üretim, öğrenme süreçlerini anlama, öğretim yöntemlerini geliştirme ve eğitim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlar. Lisansüstü eğitim, eğitim alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere derinlemesine bilgi ve araştırma becerileri kazandırarak eğitimdeki bilimsel üretimi teşvik eder. Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, eğitim alanındaki geleceğin liderlerini yetiştirmeyi ve eğitimde bilimsel üretimi desteklemeyi amaçlar. Lisansüstü tezler, eğitimdeki pratik sorunların analizi, öğretim yöntemlerinin iyileştirilmesi ve eğitim politikalarının geliştirilmesi için önemli bir araçtır. Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve eğitimde bilimsel üretimi destekleyen bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, eğitim alanında lisansüstü öğrencilere, araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve eğitimde bilimsel üretimi destekleme konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, öğrencilere tez yazım sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, akademik etik ve eğitim bilimleri standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, tez konusu seçimi, literatür taraması ve tez önerisi hazırlama gibi ilk adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Eğitimdeki pratik sorunların ve ihtiyaçların doğru bir şekilde anlaşılmasının önemini vurgular.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Eğitimdeki bilimsel üretimin önceki çalışmaların ve araştırmaların bağlamında değerlendirilmesinin önemini vurgular.
  5. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının önemini belirtir. Net ifadelerin tercih edilmesinin ve yazım kurallarına dikkat etmenin gerekliliğini vurgular.
  6. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, eğitim araştırmalarında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemini belirtir. Bilimsel etik standartlarına uygun davranmanın gerekliliğini vurgular.

Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve eğitim alanındaki geleceğin liderlerine, eğitimde bilimsel üretimi etkili bir şekilde sunma ve eğitimde katkı sağlama konusunda önemli bir kaynaktır. Kılavuz, öğrencilerin eğitim alanındaki pratik sorunları anlama, çözme ve bilimsel araştırmalarla katkı sağlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, eğitim etik standartlarını ve akademik etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, eğitimde daha fazla bilimsel üretim yapılmasına ve eğitim sistemine değerli katkılar sunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara