05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim bilimleri, eğitim süreçlerini anlama, geliştirme ve iyileştirme amacı güden bir disiplindir. Eğitimdeki sorunları analiz etmek, eğitim politikalarını değerlendirmek ve öğrenme süreçlerini iyileştirmek için birçok araştırma yürütülür. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitim alanında uzman bireyler yetiştirerek, eğitim araştırmalarına katkı sağlamayı amaçlar. Lisansüstü tezler, eğitim sorunlarını anlama, çözümleme ve eğitim politikalarına katkı sağlama amacı güden araştırmaların temelini oluşturur. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve eğitim araştırmalarının yol göstericisi olarak hizmet eden bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, lisansüstü öğrencilere, eğitim araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve eğitim araştırmaları yapma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, öğrencilere tez yazım sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, eğitim alanındaki en iyi uygulamaları ve araştırma standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, araştırma konusu seçimi, problem tanımı ve literatür taraması yapma gibi ilk adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Eğitim araştırmalarının önemi ve bu araştırmaların nasıl yapılacağı konusunda temel bilgiler sunar.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Veri Analizi ve Yorumlama: Kılavuz, eğitim araştırmalarında veri toplama yöntemleri, analiz teknikleri ve bulguların nasıl yorumlanması gerektiği konusunda rehberlik sunar.
  5. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Eğitim literatürünün ve önceki çalışmaların gerektiği şekilde referans verilmesinin önemini belirtir.
  6. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının ve eğitim terimlerinin anlaşılır bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgular.
  7. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, eğitim araştırmalarında etik standartların ve intihalden kaçınmanın önemini vurgular. Bilimsel dürüstlüğün ve etik değerlerin korunmasının gerekliliğini belirtir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, eğitim araştırmacılarına ve eğitim alanında çalışan profesyonellere, eğitim sorunlarına analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Eğitim politikalarını değerlendirme, öğrenme süreçlerini iyileştirme ve eğitim araştırmalarına katkı sağlama yeteneklerini geliştirmek için gerekli rehberliği sunar.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara