05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Fen bilimleri, doğa olaylarını ve fenomenleri anlamayı, açıklamayı ve çözümlemeyi amaçlayan disiplinler bütünüdür. Fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi alanlar fen bilimleri kapsamına girer ve bilimsel keşiflerin temelini oluşturur. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, bu alanlarda uzman bireyler yetiştirerek, bilimsel araştırmalara katkı sağlamayı amaçlar. Lisansüstü tezler, fenomenleri anlamayı ve yeni bilgi üretmeyi hedefleyen araştırmaların temelini oluşturur. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve bilimsel araştırmaların yol göstericisi olarak hizmet eden bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, lisansüstü öğrencilere, araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve bilimsel araştırmaları yapma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, öğrencilere tez yazım sürecinin her aşamasında rehberlik ederek, fen bilimleri alanındaki en iyi uygulamaları ve araştırma standartlarını koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Hazırlık Aşaması: Kılavuz, araştırma konusu seçimi, hipotez oluşturma ve literatür taraması yapma gibi ilk adımlarda öğrencilere rehberlik eder. Fen bilimlerindeki araştırmaların önemi ve bu araştırmaların nasıl yapılacağı konusunda temel bilgiler sunar.
  2. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, içindekiler, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutu gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
  3. Tez İçeriği ve Bölümleri: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriğini ve amacını açıklar.
  4. Veri Analizi ve Yorumlama: Kılavuz, fen bilimleri araştırmalarında veri toplama yöntemleri, analiz teknikleri ve bulguların nasıl yorumlanması gerektiği konusunda rehberlik sunar.
  5. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Fen literatürünün ve önceki çalışmaların gerektiği şekilde referans verilmesinin önemini belirtir.
  6. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının ve fen terimlerinin anlaşılır bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgular.
  7. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, fen bilimleri araştırmalarında etik standartların ve intihalden kaçınmanın önemini vurgular. Bilimsel dürüstlüğün ve etik değerlerin korunmasının gerekliliğini belirtir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, lisansüstü öğrencilere, bilimsel araştırmacılara ve fen bilimleri alanında çalışan profesyonellere, fenomenleri anlama, bilimsel araştırmalar yapma ve bilimsel keşiflerde bulunma becerileri kazandırmayı amaçlar.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara