05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Lokman Hekim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Lokman Hekim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler, toplumun farklı yönlerini anlamak ve analiz etmek için kritik bir araç sağlar. Lokman Hekim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, öğrencilere bu alandaki bilimsel araştırma ve ifade becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu amacı desteklemek için, enstitü “Tez Yazım Kılavuzu” adlı bir rehber sunar. Bu kılavuz, öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve sonuçlarını anlamalı bir şekilde sunmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Lokman Hekim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, öğrencilere sosyal bilimler alanında yüksek lisans seviyesinde araştırma yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde sunma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Bu kılavuz, öğrencilere akademik yazma sürecini anlamaları ve araştırma planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmaları için gerekli rehberlik ve bilgi sağlamayı amaçlar.

İçerik ve Kapsam

Lokman Hekim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, aşağıdaki temel konuları içeren kapsamlı bir rehberdir:

  1. Araştırma Tasarımı ve Metodoloji: Araştırma sorularının belirlenmesi, veri toplama yöntemlerinin seçimi ve araştırma tasarımının oluşturulması gibi aşamalarda rehberlik sağlar.
  2. Literatür Taraması ve Teorik Çerçeve: Mevcut literatürün analizi, teorik çerçeve oluşturma ve araştırmanın teorik temellerini anlamada rehberlik sunar.
  3. Veri Toplama ve Analizi: Veri toplama süreci, analiz yöntemleri ve elde edilen sonuçların istatistiksel veya nitel analizi konusunda rehberlik sağlar.
  4. Sonuçlar ve Tartışma: Araştırma sonuçlarının sunumu, elde edilen bulguların yorumlanması ve sonuçların literatüre olan katkısı hakkında rehberlik sunar.
  5. Akademik Yazım ve Referans Kullanımı: Akademik yazım kurallarına uygun tez hazırlama, kaynak gösterme ve referans kullanımı konusunda rehberlik sunar.

Lokman Hekim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, sosyal bilimler alanında yüksek lisans öğrencilerine araştırma yapma ve sonuçlarını etkili bir şekilde sunma konusunda yardımcı olmayı amaçlar. Bu kılavuz, öğrencilere bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeleri, akademik yazım süreçlerini anlamaları ve bilimsel standartlara uygun şekilde tezlerini hazırlamaları konusunda rehberlik sunar.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Lokman Hekim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara