05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Tez Düzenleme Hizmetleri

Tez Düzenleme Hizmetleri, öğrencilerin, akademisyenlerin veya araştırmacıların tez, tez önerisi, makale veya diğer akademik yazılarındaki dilbilgisi, imla hataları, akademik formatlama, kaynakça düzenlemesi, içerik düzenlemesi, stil danışmanlığı ve genel yazım kalitesini artırmak amacıyla profesyonel düzenleme ve revizyon hizmetleri sunan bir tür hizmettir.

Bu hizmetler genellikle çeşitli konularda uzmanlık sahibi akademisyenler, editörler ve dil uzmanları tarafından sunulur. Tez Düzenleme Hizmetleri, metinlerin akademik standartlara uygunluğunu artırmak, yazım kalitesini yükseltmek, anlatımı netleştirmek ve okuyucuya profesyonel bir izlenim bırakmak için kullanılır.

DİLBİLGİSİ ve İMLA KONTROLÜ

 1. Dilbilgisi Kontrolü: Dilbilgisi, bir dildeki sözcüklerin yapısını ve kullanımını inceleyen kuralların bütünüdür. Dilbilgisi kontrolü, yazılı metindeki cümle yapıları, fiil çekimleri, isim ve sıfat uyumları, zamir kullanımı gibi dilbilgisel unsurların doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Dilbilgisi hataları, metnin anlaşılırlığını azaltabilir ve okuyucunun metni doğru bir şekilde anlamasını engelleyebilir.

 2. İmla Kontrolü: İmla, bir dildeki sözcüklerin doğru şekilde yazılmasıdır. İmla kontrolü, yazılı metindeki sözcüklerin doğru harf dizilimiyle yazılıp yazılmadığını denetler. Yanlış yazılmış veya harf hataları içeren metinler, profesyonel ve güvenilir olmayan bir izlenim bırakabilir. İmla hataları, yazım hatası olarak da adlandırılır ve dikkatsizlik veya bilgi eksikliği nedeniyle oluşabilir.
 3. Noktalama İşaretleri: Noktalama işaretleri, cümlenin anlamını ve yapısını belirlemek için kullanılan işaretlerdir. Virgül, nokta, ünlem işareti, soru işareti, noktalı virgül gibi noktalama işaretleri, yazılı metinde doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yerleştirilmiş veya eksik noktalama işaretleri, metindeki anlamı ve akıcılığı etkileyebilir.
 4. Dil ve Üslup: Dilbilgisi ve imla kontrolünün yanı sıra, yazılı metinde uygun bir dil ve üslup kullanmak da önemlidir. Metnin hedef kitleye uygun bir dil ve üslupla yazılması, okuyucuların metne daha iyi odaklanmasını ve metni daha anlaşılır bulmasını sağlar.
 5. Otomatik Dilbilgisi ve İmla Kontrolü: Günümüzde, bilgisayar yazılımları ve düzenleme araçları, dilbilgisi ve imla hatalarını otomatik olarak tespit etmek için kullanılır. Bu tür yazılımlar, yazarların hataları fark etmelerine yardımcı olabilir ve yazım kalitesini artırmak için önemli bir araçtır.

AKADEMİK FORMATLAMA

Akademik formatlama, akademik yazıların belirli kurallara uygun olarak düzenlenmesi ve biçimlendirilmesi sürecidir. Bu kurallar, akademik topluluk içinde yazıların tutarlı ve standart bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Akademik formatlama, özellikle tez, makale, tez önerisi gibi akademik metinlerde önemli bir rol oynar ve bilimsel içeriklerin anlaşılabilirliğini artırır. Aşağıda, akademik formatlama hakkında genel bilgiler verilmiştir:

 1. Başlık ve Alt Başlıklar: Akademik metinlerde başlık ve alt başlıklar önemli bir rol oynar. Başlık, metnin ana konusunu yansıtan kısa ve öz bir ifade olmalıdır. Alt başlıklar ise metindeki farklı konu başlıklarını belirtir ve içeriği düzenlemeye yardımcı olur. Başlık ve alt başlıklar genellikle metnin farklı düzeylerde yapılandırılmasını sağlamak için numaralandırılır (örn. 1., 1.1., 1.2. gibi).
 2. Dipnotlar ve Kaynakça: Akademik metinlerde kullanılan diğer eserlerin ve kaynakların alıntılarını, atıflarını ve referanslarını içeren dipnotlar ve kaynakça bölümleri bulunur. Bu bölümler, okuyucuların yazılanların dayandığı bilgilere ve diğer çalışmalara erişebilmesini sağlar.
 3. Paragraf ve İki Kenar Boşluk: Metindeki farklı fikirlerin ayrılması ve düzenli bir görünüm sağlamak için paragraf düzeni önemlidir. Akademik metinlerde paragraflar genellikle birbirinden iki kenar boşluk bırakılarak ayrılır.
 4. Sayfa Düzeni: Akademik metinlerin sayfa düzeni, genellikle belirli bir stil kılavuzuna göre yapılır. Metinlerin yazı tipi, boyutu, satır aralığı, kenar boşlukları ve sayfa numaralandırması gibi unsurlar belirli standartlara uygun olarak düzenlenir.
 5. Tablo ve Şekiller: Metindeki verilerin veya görsellerin daha iyi anlaşılması için tablo ve şekiller kullanılabilir. Akademik formatlamada bu tablo ve şekillerin altında genellikle başlık ve numaralandırma bulunur.
 6. Başlık ve Sayfa Numaralandırması: Akademik metinlerin başlık ve alt başlıkları genellikle metnin farklı düzeylerinde numaralandırılır. Ayrıca, sayfaların düzenli bir şekilde numaralandırılması da önemlidir.
 7. Atıf ve Referanslar: Akademik yazılarda yapılan atıflar ve referanslar, kullanılan bilgilerin doğrulanmasını ve diğer çalışmalarla bağlantı kurulmasını sağlar. Atıf biçimleri genellikle belirli akademik disiplinlerin özelliklerine göre değişiklik gösterir (APA, MLA, Chicago gibi).

Akademik formatlama, bilimsel ve akademik metinlerin okuyucular tarafından daha kolay anlaşılmasını ve kabul görmesini sağlayan önemli bir unsurdur. Akademik metinlerde belirli bir formatı ve stil kılavuzunu takip etmek, yazılan içeriğin güvenilirliğini artırır ve akademik toplulukta kabul edilebilirliğini sağlar. Bu nedenle, akademik yazılar hazırlarken ilgili disiplinin kabul ettiği format ve stil kılavuzlarına uygun olarak yazmak önemlidir.

TEZ İÇERİK DÜZENLEMESİ

İçerik düzenlemesi, metindeki fikirleri, bilgileri ve argümanları mantıklı bir sıra ve düzen içinde yerleştirme işlemidir. Amacı, metnin akıcılığını artırmak, okuyucunun metni daha iyi anlamasını sağlamak ve iletilmek istenen mesajı net bir şekilde aktarmaktır. İşte içerik düzenlemesi hakkında genel bilgiler:

 1. Mantıklı Sıra: İçerik düzenlemesi, metindeki fikirlerin ve bölümlerin mantıklı bir sıra içinde yerleştirilmesini içerir. Metindeki paragraf ve bölümler, konuyla ilgili olanlar öncelikli olarak düzenlenir ve birbirleriyle tutarlı bir bağlantı oluşturacak şekilde organize edilir. Başlık ve alt başlıklar kullanarak metni bölümlere ayırmak, içeriğin daha kolay anlaşılmasını sağlar.
 2. Anlatım Akışı: İçerik düzenlemesi aynı zamanda metnin anlatım akışının düzenlenmesini içerir. Bir paragraftaki cümlelerin birbirine bağlı olması, metnin daha akıcı ve tutarlı olmasını sağlar. Mantıklı bir anlatım akışı, okuyucunun metinde kaybolmamasını ve içeriği daha iyi anlamasını sağlar.
 3. Giriş ve Sonuç Bölümleri: Metindeki giriş ve sonuç bölümleri, okuyucuya metnin içeriğini ve ana argümanları hızlı bir şekilde tanıtmak için önemlidir. Giriş bölümü, okuyucunun ilgisini çekmek ve konuyu sunmak için kullanılırken, sonuç bölümü metinde verilen bilgileri özetler ve son düşünceleri sunar.
 4. Paragraf Düzenlemesi: Metindeki paragrafların düzenlenmesi, her paragrafta tek bir fikre veya konuya odaklanarak metnin daha tutarlı ve düzenli olmasını sağlar. Paragrafların başında genellikle konuyu özetleyen bir cümle olan “temel cümle” bulunur.
 5. Açıklayıcı ve Destekleyici Malzemeler: Metindeki fikirleri desteklemek için uygun açıklayıcı ve destekleyici malzemelerin eklenmesi önemlidir. Alıntılar, veriler, istatistikler ve örnekler, metindeki iddiaları ve argümanları güçlendirmek için kullanılır.
 6. Dil ve Stil: İçerik düzenlemesi sırasında metindeki dil ve üslup da gözden geçirilmelidir. Okuyucuların metni kolayca anlamasını sağlamak için basit ve açık bir dil kullanmak önemlidir. Ayrıca, akademik yazılarda uygun bir üslup kullanmak da önemlidir.
 7. Toplu Düzenleme: İçerik düzenlemesi sırasında tüm metni genel bir bakış açısıyla değerlendirmek önemlidir. Metindeki tutarsızlıklar, tekrarlar veya anlatım eksiklikleri tespit edilerek düzeltilmelidir.

İçerik düzenlemesi, metnin daha etkili, anlaşılır ve okuyucuyu etkileyen bir şekilde sunulmasını sağlar. Düzenleme süreci, yazma aşamasından sonra gerçekleştirilir ve metni gözden geçirerek geliştirir. Bu nedenle, yazılan metni daha güçlü ve tutarlı hale getirmek için içerik düzenlemesi önemli bir adımdır.

TEZ STİL DANIŞMANLIĞI

Stil danışmanlığı, akademik yazıların doğru dil kullanımı, yazım kuralları ve akademik standartlara uygunluğu konusunda destek ve rehberlik sağlar. İşte stil danışmanlığı hakkında genel bilgiler:

 1. Akademik Dil Kullanımı: Stil danışmanlığı, metinde akademik bir dil kullanılmasına yardımcı olur. Bu, basit ve günlük dil kullanımından ziyade, daha formel, bilimsel ve akademik bir dilin tercih edilmesini içerir. Akademik dil, metnin ciddiyetini ve güvenilirliğini artırır.
 2. İmla ve Dilbilgisi: Stil danışmanları, metindeki imla hataları ve dilbilgisi sorunlarına dikkat çeker ve bu hataların düzeltilmesine yardımcı olur. Doğru dilbilgisi ve imla, metnin profesyonel bir görünüm kazanmasına ve okuyucuların metni daha iyi anlamasına yardımcı olur.
 3. Akademik Formatlama: Stil danışmanları, metindeki başlık ve alt başlıkların doğru bir şekilde numaralandırılması, kaynakça düzenlemesi ve atıf biçimlerinin uygun kullanılması gibi akademik formatlama konusunda rehberlik sağlar.
 4. Anlatım Stili: Stil danışmanlığı aynı zamanda metindeki anlatım stilinin düzenlenmesine yardımcı olur. Metindeki ifadelerin açık, net ve anlaşılır olması için uygun anlatım stili belirlenir. Okuyucunun metni akıcı bir şekilde takip etmesini sağlamak önemlidir.
 5. İfade ve Argümanların Güçlendirilmesi: Stil danışmanları, metindeki ifade ve argümanların güçlendirilmesine yönelik öneriler sunar. Doğru kelimelerin ve ifadelerin kullanımı, metnin içeriğini daha etkili ve çarpıcı hale getirir.
 6. Akademik Etik: Stil danışmanları, metindeki atıfların doğru bir şekilde yapıldığından emin olur ve intihal gibi akademik etik ihlallerini önlemeye yardımcı olur. Kaynakların uygun şekilde referanslanması, akademik dürüstlüğün korunmasını sağlar.

Stil danışmanlığı, akademik yazıların kalitesini artırmak ve metinlerin akademik standartlara uygunluğunu sağlamak için önemli bir hizmettir. Özellikle tez, makale ve tez önerisi gibi akademik metinlerde, stil danışmanlığının profesyonel bir editör veya dil uzmanı tarafından alınması, metnin kalitesini ve etkisini önemli ölçüde artırabilir. Akademik dil ve yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılan metinler, bilimsel toplulukta ve akademik değerlendirmelerde daha yüksek kabul şansına sahip olur.

TEZ YAZIM AKIŞI VE BÜTÜNLÜĞÜ

Yazım akışı ve bütünlüğü, bir metindeki cümlelerin, paragrafların ve bölümlerin baştan sona akıcı ve tutarlı bir şekilde birbirine bağlanmasını ve içerikteki düşüncelerin mantıklı bir sırayla sunulmasını ifade eder. Metnin yazım akışı ve bütünlüğü, okuyucunun metni anlamasını kolaylaştırır ve metnin etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. İşte yazım akışı ve bütünlüğü hakkında genel bilgiler:

 1. Mantıklı ve Düzenli Bir Yapı: Metindeki cümleler, paragraflar ve bölümler, mantıklı bir sırayla düzenlenmelidir. Metindeki fikirlerin birbirini takip etmesi ve içerikte düzenli bir yapı oluşturması, yazım akışını ve bütünlüğünü sağlar.
 2. Paragraf Geçişleri: Metindeki paragraflar arasındaki geçişler önemlidir. Bir paragrafta tartışılan konudan diğerine geçerken uygun geçiş ifadeleri kullanmak, okuyucunun metindeki düşünce akışını takip etmesini sağlar. Bu geçiş ifadeleri, “bununla birlikte”, “öte yandan”, “sonuç olarak” gibi ifadeler olabilir.
 3. Konu Cümlesi ve Temel Fikir: Her paragrafta bir konu cümlesi (ana fikir) bulunmalıdır. Bu konu cümlesi, paragrafta tartışılan temel fikri özetler. Paragrafın geri kalanı da bu ana fikri destekleyen açıklamalar ve örnekler içermelidir.
 4. İşaretçiler ve Referanslar: Metindeki fikirlerin ve kavramların tutarlı bir şekilde ifade edilmesi için işaretçiler ve referanslar kullanılmalıdır. Önceki cümlelerde bahsedilen fikirleri hatırlatan kelimeler ve ifadeler, metindeki bütünlüğü sağlar.
 5. Paragraf Uzunluğu: Paragrafların uzunluğu, metindeki yazım akışını etkiler. Uzun paragraflar, okuyucunun metni takip etmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle, paragraflar mümkün olduğunca kısa ve öz olmalıdır.
 6. Metni Gözden Geçirme: Yazım akışını ve bütünlüğünü sağlamak için metni gözden geçirmek önemlidir. Metni tekrar okuyarak, mantıksal tutarlılık, paragraf düzeni ve konu geçişleri üzerinde çalışmak, metnin daha akıcı ve bütünsel bir şekilde sunulmasını sağlar.

Yazım akışı ve bütünlüğü, metindeki fikirlerin doğru bir şekilde aktarılmasını ve okuyucunun metni takip etmesini kolaylaştıran önemli bir unsurdur. Bir metinde yazım akışını ve bütünlüğünü sağlamak, metnin anlaşılırlığını artırır ve okuyucunun metne olan ilgisini artırır. Bu nedenle metinleri düzenlerken yazım akışına ve bütünlüğüne özen göstermek önemlidir.

Tez Düzenleme, İntihal Oranı Düşürme vb. tüm akademik çalışmalar ile ilgili destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara