05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

İskenderun Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

İskenderun Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Akademik dünyada, bilimsel araştırmaların ve keşiflerin paylaşımı, ilerlemenin temelini oluşturur. Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler için, tez yazımı sadece bir öğrenim süreci değil, aynı zamanda bilimsel katkı sağlamanın bir yolu olarak da önem taşır. İskenderun Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu yolculuğu desteklemek ve öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

İskenderun Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, öğrencilere ve akademisyenlere bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve paylaşma konusunda yardımcı olmaktır. Kılavuz, tez yazım sürecinin her adımında öğrencilere yol gösterirken, bilimsel yazımın gerektirdiği standartları ve disiplinlerarası uygunluğu koruma hedefini taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki temel konuları içeren ayrıntılı bilgiler sunar:

  1. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, sayfa düzeni, yazı tipi, sayfa numaralandırması gibi biçimsel gereksinimlerle ilgili ayrıntılar sunulur. Tezin okunabilirliğini artırmak ve standartları sağlamak amacıyla düzenleme önerileri sunulur.
  2. Tez İçeriği: Giriş, literatür taraması, metodoloji, sonuçlar ve tartışma gibi bölümler hakkında kapsamlı bir rehberlik sağlanır. Her bölümün amacı ve içeriği açıklanarak, öğrencilere bilimsel bir kurgu oluşturmak konusunda yardımcı olunur.
  3. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Tez içinde kullanılan kaynakların doğru bir şekilde alıntılanması ve kaynakça bölümünün nasıl oluşturulması gerektiği konusunda öneriler sunulur. Bilimsel etik kurallarına uygun atıf yapma önemi vurgulanır.
  4. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik yazımın net, anlaşılır ve tutarlı olması önemlidir. Kılavuz, öğrencilere bilimsel terminoloji kullanımı, cümle yapısı ve paragraf düzenlemesi konusunda rehberlik sağlar.
  5. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, bilimsel dürüstlüğü korumanın önemini vurgular ve intihalden kaçınma yönergeleri sunar.

İskenderun Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bilimsel araştırma ve keşiflerin paylaşımında kalite ve tutarlılık sağlama amacı taşıyan önemli bir kaynaktır. Bu kılavuz, öğrencilere ve akademisyenlere, tez yazım sürecinde disiplinlerarası standartları ve akademik etiği korumada yardımcı olacak rehberlik sunmaktadır. Amacı, gelecekteki akademik liderleri yetiştirmek ve bilimsel topluluğa katkı sağlamaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

İskenderun Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara