05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler alanı, toplumun dinamiklerini anlama ve çeşitli sorunlara çözüm üretme amacını taşıyan önemli bir akademik alandır. Yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için, tez yazımı bu alandaki yeteneklerini sergileme ve bilimsel katkı sağlama fırsatını sunar. İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu önemli süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi ve akademik başarıyı desteklemeyi amaçlayan kıymetli bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, öğrencilere ve akademisyenlere, sosyal bilimler alanındaki araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve paylaşma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, tez yazımının her aşamasında öğrencilere rehberlik ederken, bilimsel yazımın gerektirdiği standartları ve akademik bütünlüğü koruma misyonunu taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki temel konuları içeren kapsamlı bilgi sağlar:

  1. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin sayfa düzeni, yazı tipi, başlık sayfası, sayfa numaralandırması gibi biçimsel gereksinimler hakkında detaylı bilgi sunar. Bu, tezin profesyonel ve akademik standartlara uygun bir şekilde sunulmasını sağlar.
  2. Tez İçeriği: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriği ve amacı hakkında ayrıntılı rehberlik sağlar. Bu bölümlerin nasıl düzenleneceği ve içeriklerinin nasıl geliştirileceği konusunda öneriler sunar.
  3. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Kaynakça düzenlemesi ve alıntı yapma yönergeleri, akademik bütünlüğü ve etiği koruma amacıyla ele alınır. Doğru atıf yapmanın bilimsel topluluğa saygı göstermek anlamına geldiği vurgulanır.
  4. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanılması, net ifadelerin tercih edilmesi ve tutarlı bir üslubun benimsenmesi önemlidir. Kılavuz, öğrencilere bu konuda rehberlik eder.
  5. Etik ve İntihal Konuları: Bilimsel etiği ve intihalden kaçınmayı vurgular. Sosyal bilimler alanında etik kurallara uygun davranmanın önemini vurgular.

İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, sosyal bilimler alanındaki araştırmaların kalitesini ve bütünlüğünü korumayı hedefleyen değerli bir kaynaktır. Öğrencilere, akademik yazımın gerektirdiği standartları ve etiği öğrenmeleri konusunda rehberlik sağlar. Kılavuzun amacı, geleceğin sosyal bilimler uzmanlarını yetiştirmek ve bu alanda bilimsel gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara