05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

İskenderun Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

İskenderun Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim, toplumun en temel unsurlarından biridir ve geleceğin liderlerini yetiştirmede hayati bir rol oynar. Eğitim alanında yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için, tez yazımı hem bireysel yeteneklerini gösterme hem de eğitim alanında katkı sağlama fırsatını sunar. İskenderun Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu önemli süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve eğitimdeki bilimsel ilerlemeyi destekleyen bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

İskenderun Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim alanında çalışan öğrencilere ve akademisyenlere, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve paylaşma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, tez yazımının her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, eğitim alanının standartlarına uygunluğu ve akademik bütünlüğü koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki temel konuları içeren detaylı bilgi sağlar:

  1. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin sayfa düzeni, başlık sayfası, yazı tipi, sayfa numaralandırması gibi biçimsel gereksinimler hakkında rehberlik sunar. Bu, tezin profesyonel ve akademik standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
  2. Tez İçeriği: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin amacı ve içeriği açıklanır. Bu bölümlerin nasıl düzenleneceği ve içeriklerinin nasıl geliştirileceği konusunda öneriler sunulur.
  3. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Kaynakça düzenlemesi ve alıntı yapma yönergeleri, eğitim alanında bilimsel etiğin korunması ve kaynakların doğru bir şekilde atıf yapılması için önemlidir.
  4. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik yazının net, anlaşılır ve tutarlı olması önemlidir. Kılavuz, öğrencilere akademik bir dil kullanma, net ifadeler oluşturma ve tutarlı bir üslup benimseme konusunda rehberlik sağlar.
  5. Etik ve İntihal Konuları: Eğitim alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemi vurgulanır. Akademik dürüstlük ve etik standartlara uygun davranmak gerekliliği vurgulanır.

İskenderun Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim alanındaki araştırmaların kalitesini ve etiği koruma amacıyla hazırlanan değerli bir kaynaktır. Öğrencilere, eğitimde bilimsel yazımın gerektirdiği standartları ve akademik etiği öğrenme konusunda rehberlik sunar. Kılavuzun amacı, geleceğin eğitim liderlerini yetiştirmek ve eğitim alanındaki bilimsel gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

İskenderun Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara