05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

İskenderun Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

İskenderun Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sağlık bilimleri, toplumun sağlık ve refahını artırmayı amaçlayan kritik bir alandır. Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler için, sağlık alanında bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek ve keşiflerde bulunmak büyük bir fırsattır. İskenderun Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreci desteklemek ve öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan kıymetli bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

İskenderun Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun ana hedefi, sağlık bilimleri alanındaki öğrencilere ve araştırmacılara, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve paylaşma konusunda yardımcı olmaktır. Kılavuz, tez yazım sürecinin her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, sağlık alanının standartlarına uygunluğu ve etiği koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki temel konuları kapsayan detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin başlık sayfası, yazı tipi, sayfa düzeni, sayfa numaralandırması gibi biçimsel detaylar hakkında rehberlik sağlar. Tezin profesyonel ve akademik standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
  2. Tez İçeriği: Giriş, literatür taraması, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriği ve amacı açıklanır. Bu bölümlerin nasıl düzenleneceği ve içeriklerinin nasıl geliştirileceği konusunda öneriler sunar.
  3. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Sağlık alanında doğru kaynakça düzenlemesi ve alıntı yapma yönergeleri, bilimsel etiği ve akademik bütünlüğü koruma amacı taşır.
  4. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanılması, net ifadelerin tercih edilmesi ve tutarlı bir üslubun benimsenmesi önemlidir. Kılavuz, öğrencilere sağlık alanındaki akademik yazının gerektirdiği dil ve ifade kullanımı hakkında rehberlik sağlar.
  5. Etik ve İntihal Konuları: Sağlık bilimleri alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemi vurgulanır. Bilimsel araştırmalarda etik davranışların ve dürüstlüğün korunması gerekliliği vurgulanır.

İskenderun Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, sağlık alanındaki bilimsel araştırmaların kalitesini ve etiği koruma amacıyla hazırlanan önemli bir kaynaktır. Öğrencilere ve araştırmacılara, sağlık bilimleri alanında bilimsel yazımın gerektirdiği standartları ve akademik etiği öğrenme konusunda rehberlik sağlar. Kılavuzun amacı, geleceğin sağlık uzmanlarını yetiştirmek ve sağlık alanındaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

İskenderun Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara