05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Lisansüstü eğitim, öğrencilere disiplinlerarası araştırma yapma ve uzmanlık alanlarında bilimsel katkı sağlama fırsatını sunar. Bu süreçte, tez yazımı öğrencilere akademik yeteneklerini geliştirme ve araştırma sonuçlarını etkili bir şekilde sunma şansı verir. Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve bilimsel başarıya giden yolda yardımcı olan değerli bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nun temel amacı, öğrencilere ve danışmanlara, lisansüstü tezlerin nasıl yazılacağına dair açık ve tutarlı bir rehberlik sunmaktır. Bu kılavuz, tez yazım sürecinin her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, akademik standartları, yazım kurallarını ve disiplinlerarası uygunluğu sağlama amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Kılavuz, tezin başlık sayfasının nasıl oluşturulması gerektiği, sayfa düzeni, yazı tipi ve sayfa numaralandırması gibi biçimlendirme gereksinimleri hakkında rehberlik sağlar.
  2. Tez İçeriği: Giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriği ve amacı hakkında ayrıntılı açıklamalar sunar. Bu bölümlerin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda öneriler sunar.
  3. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda öneriler sunar. Bilimsel etik ve bütünlük açısından atıf kurallarının önemini vurgular.
  4. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dil kullanımının önemini ve net ifadelerin tercih edilmesini vurgular. Dil ve yazım kurallarına dikkat etmenin akademik çalışmaların kalitesini artırdığını belirtir.
  5. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, tez yazımında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın altını çizer. Bilimsel dürüstlüğün korunmasının ve etik standartlara uygun davranılmasının önemini vurgular.

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, öğrencilere ve danışmanlara, lisansüstü tez yazım sürecinde doğru adımları atma konusunda rehberlik sağlayan önemli bir kaynaktır. Bu kılavuz, öğrencilerin bilimsel araştırma ve yazım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, akademik standartları ve etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, gelecekteki akademik liderleri yetiştirmek ve bilimsel topluluğa değerli katkılarda bulunmaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara