05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kadir Has Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kadir Has Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim, toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Eğitim alanında yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilere, eğitim sistemini anlama, geliştirme ve iyileştirme fırsatı sunulur. Lisansüstü tez yazımı, öğrencilere bu alandaki bilgilerini ve araştırma becerilerini sergileme fırsatı sunar. Kadir Has Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve eğitimdeki bilimsel gelişimi destekleyen bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kadir Has Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim alanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve paylaşma konusunda yardımcı olmayı amaçlar. Kılavuz, tez yazımının her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, eğitim alanının standartlarını ve bilimsel etiği koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren kapsamlı bilgi sunar:

  1. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin sayfa düzeni, başlık sayfası, yazı tipi, sayfa numaralandırması gibi biçimsel gereksinimler hakkında detaylı bilgi sunar. Tezin profesyonel ve akademik standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
  2. Tez İçeriği: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriği ve amacı açıklanır. Bu bölümlerin nasıl düzenlenmesi gerektiği ve içeriklerinin nasıl geliştirileceği konusunda öneriler sunar.
  3. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sağlar. Bilimsel etik ve bütünlük açısından kaynakların doğru bir şekilde atıf yapılmasının önemini vurgular.
  4. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının önemini vurgular. Net ifadelerin tercih edilmesi ve tutarlı bir üslubun benimsenmesinin gerekliliğini belirtir.
  5. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, eğitim alanında etik sorumlulukların ve intihalden kaçınmanın önemini vurgular. Bilimsel dürüstlüğün korunmasının ve etik standartlara uygun davranılmasının gerekliliğini belirtir.

Kadir Has Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, eğitim alanındaki lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve akademisyenlere, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma konusunda rehberlik sağlayan önemli bir kaynaktır. Bu kılavuz, öğrencilerin eğitimdeki araştırma ve yazım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, akademik standartları ve etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, gelecekteki eğitim liderlerini yetiştirmek ve eğitim alanındaki bilimsel gelişime katkı sağlamaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kadir Has Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara