05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal bilimler, insan davranışları, toplumsal yapılar ve insan toplumunun dinamikleri gibi konuları anlamak ve analiz etmek amacıyla kritik bir rol oynar. Lisansüstü eğitimde sosyal bilimler öğrencileri için tez yazımı, hem araştırma yeteneklerini sergileme hem de sosyal sorunlara çözüm arayışında katkı sağlama fırsatını sunar. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlayan ve bilimsel ilerlemeye destek olan bir kaynaktır.

Tez Yazım Kılavuzu’nun Amacı

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, sosyal bilimler alanındaki lisansüstü öğrencilere ve araştırmacılara, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma ve paylaşma konusunda yardımcı olmayı hedefler. Kılavuz, tez yazım sürecinin her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, sosyal bilimler alanının standartlarını ve bilimsel etiği koruma amacını taşır.

İçerik ve Kapsam

Kılavuz, aşağıdaki ana başlıkları içeren detaylı bilgiler sunar:

  1. Tez Biçim ve Düzenlemesi: Tezin sayfa düzeni, başlık sayfası, yazı tipi, sayfa numaralandırması gibi biçimsel gereksinimler hakkında rehberlik sağlar. Tezin profesyonel ve akademik standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
  2. Tez İçeriği: Giriş, literatür taraması, teorik çerçeve, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin her birinin içeriği ve amacı açıklanır. Bu bölümlerin nasıl düzenlenmesi gerektiği ve içeriklerinin nasıl geliştirileceği konusunda öneriler sunar.
  3. Kaynakça ve Atıf Kuralları: Doğru atıf yapma ve kaynakça düzenlemesi konusunda rehberlik sunar. Bilimsel etik ve bütünlük açısından atıf kurallarının önemini vurgular.
  4. Dil ve İfade Kullanımı: Akademik bir dilin kullanımının önemini ve net ifadelerin tercih edilmesini vurgular. Dil ve yazım kurallarına dikkat etmenin akademik çalışmaların kalitesini artırdığını belirtir.
  5. Etik ve İntihal Konuları: Kılavuz, bilimsel etiği ve intihalden kaçınmayı vurgular. Sosyal bilimler alanında etik sorumlulukların ve bilimsel dürüstlüğün korunmasının altını çizer.

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, sosyal bilimler alanındaki lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve akademisyenlere, bilimsel araştırmalarını etkili bir şekilde sunma konusunda rehberlik sağlayan önemli bir kaynaktır. Bu kılavuz, öğrencilerin sosyal araştırma ve yazım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, akademik standartları ve etiği koruma amacını taşır. Kılavuzun amacı, gelecekteki sosyal bilimler uzmanlarının yetiştirilmesine destek olmak ve sosyal sorunlara değerli katkılar sağlamaktır.

Tez düzenleme, SPSS Veri Analizi vb. tüm akademik konularda hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten:

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu‘nu indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara